Se sólistou Leošem Čepickým

Henry Purcell: Chacony in g minor
Antonio Vivaldi: Jaro Koncert pro housle z cyklu Čtvero ročních dob
Antonio Vivaldi: Léto, Koncert pro housle z cyklu Čtvero ročních dob
Carl Stamitz: Orchestrální kvartet F dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcová symfonie č. 10 h moll
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr d moll
Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur

Se sólistou Patrikem Sedlářem

Henry Purcell: Chacony in g minor
Antonio Vivaldi: Zima, Koncert pro housle z cyklu Čtvero ročních dob
Antonio Vivaldi: Jaro, Koncert pro housle z cyklu Čtvero ročních dob
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll
Edvard Hagerup Grieg: Z časů Holbergových, suita

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B dur
Joseph Haydn: Koncert pro housle a orchestr G dur
Antonín Dvořák: Dva valčíky
Edvard Hagerup Grieg: Z časů Holbergových, suita

Se sólistou Jiřím Bártou

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B dur
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr D dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio a fuga c moll
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B dur
Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr
Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur

Se sólistkou Alžbětou Vlčkovou

Antonín Dvořák: Dva valčíky
Antonín Dvořák: Klid lesa pro violoncello a orchestr op. 68
Antonín Dvořák: Rondo pro violoncello a orchestr op. 94
Antonín Dvořák:  Serenáda E dur pro smyčce
 
Antonio Vivaldi: Simfonia in C
Antonio Vivaldi: Koncert pro violoncello a orchestr G dur
Antonio Vivaldi: Koncert pro housle, violoncello a orchestr B dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá noční hudba

Se sólistou Vilémem Veverkou

Antonio Vivaldi: Koncert F  dur pro hoboj a smyčce
Johan Sebastian Bach : Koncert a moll pro hoboj a smyčce
Georg Philipp Telemann: Koncert d  moll pro hoboj a smyčce
 

Koncert PKO bez sólisty

S koncertním mistrem Leošem Čepickým nebo Patrikem Sedlářem

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B dur
Antonín Dvořák: Nokturno H dur
Antonín Dvořák: Dva valčíky
Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur